Κάθε πετυχημένο προϊόν έχει ως σημείο αναφοράς τη σχεδιαστική διαδικασία. Εναλλάσσοντας σενάρια και προβλέποντας όλες τις κατασκευαστικές δυσκολίες, ο σχεδιασμός, όχι αδίκως, κρίνεται ως ο πιο σημαντικός παράγοντας που θα οδηγήσει την υλοποίηση του έργου.

 Οι έμπειροι μηχανικοί μας μπορούν να αναλάβουν για εσάς την εξολοκλήρου ανάπτυξη του προϊόντος σας παραδίδοντας σας απο κατασκευαστικά σχέδια έως και το τελικό προϊόν.

Σχεδιάζουμε για εσάς:

  • Πλαστικά εξαρτήματα έτοιμα για injection molding
  • Μεταλλικά εξαρτήματα και συναρμολογήματα από λαμαρίνα (sheet metal)
  • Μεταλλικά εξαρτήματα παραγόμενα από εργαλειομηχανές CNC
  • Αντιγραφή και τροποποίηση μεταλλικών κατασκευών και μηχανημάτων για τα οποίο δεν υπάρχουν σχέδια.